کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

اما با تصویب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی به این موضوع از قوه قضایی گرفته شد و به سازمان حقوقی مستقل از شهرداری واگذار شد. همچنین تخلف ساختمانی از جرم به شبه جرم تغیر  پیدا کرد. می توانید در خصوص تمامی پرونده خود، در هر زمینه ای (دعاوی خانواده همچون طلاق، دعاوی ملکی همچون تصرف عدوانی، کیفری و..) از طریق تماس تلفنی و یا مطرح کردن سوال های خود در سایت از مشاوره تلفنی و آنلاین وب سایت حقوقی مستر دادیار استفاده فرمایید.

کمیسیون ماده 100 چیست

طبق قانون شهرداری، اشخاصی که قصد ساخت و ساز و یا هرگونه عملیات ساختمانی دارند موظف به کسب مجوز (پروانه) از شهرداری می باشند. بنابراین هر کسی که از این گرفتن پروانه امتناع ورزد و یا قوانین مربوطه را به هر دلیلی نقض کند، از فعالیت او جلوگیری و تا مشخص شدن نتیجه توسط کمیسیون شهرداری باید صبوری کند.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شخصیت حقوقی جداگانه از شهرداری محسوب میشود و به طور کلی یک مرجع برای رسیدگی به تخلفات از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. قوانین این کمیسیون از 11 ماده تشکیل شده است که به آن ها خواهیم پرداخت. با مطالعه قانون در می یابیم که تمام مفاد این قانون منحصر به داخل شهر و حومه ان می باشد و ناظر بر خارج شهر نمی باشد.

کمیسیون ماده 100 چیست

کمیسیون ماده 100 چیست

اعضای کمیسیون ماده 100

نماینده دادگستری

نماینده شورای شهر

نماینده فرمانداری

نماینده شهرداری

افراد بیان شده جزء کمیسیون می باشند اما در این بین نماینده شهرداری حق رای ندارد و برای ادای توضیحات در جلسات حاضر می گردد.

انواع تخلفات ساختمانی و احکام صادره

احکام صادره کمیسیون به دو شکل است: تخریب و اخذ جریمه.

تخریب: در مواردی که در ساخت بنا اصول شهرسازی، اصول فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، حکم تخریب صادر خواهد شد.

اخذ جریمه: اگر در بنای ساخته شده موارد بالا یعنی اصول شهرسازی، اصول فنی و بهداشتی رعایت شده باشد، حکم کمیسیون می تواند اخذ جریمه باشد. میزان جریمه بسته به اینکه بنا دارای سرقفلی باشد یا نه، متفاوت است. اگر بنا دارای سر قفلی نباشد به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی بنا جریمه صادر می شود و اگر دارای سرقفلی باشد یک پنجم ارزش سرقفلی بنا دریافت می گردد.

این نکته حائض اهمیت است بدانید که بنایی که دارای ارزش سرقفلی است، جریمه هر کدام (بنای بدون سرقفلی و ب ارزش سرقفلی) که بیشتر باشد همان اخذ خواهد شد. همچنین ممکن است حتی با وجود رعایت اصول بیان شده در ساخت ساختمان برای اخذ جریمه، باز هم کمیسیون می تواند رای به تخریب صادر کند.

انواع تخلفات ساختمانی و احکام صادره

انواع تخلفات ساختمانی و احکام صادره

احکام کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه

یکی از انواع تخلفات ساختمانی افزایش خودسرانه ی مساحت زیر بنای درج شده در پروانه ساختمانی از سوی مالک، یکی دیگر از تخلفات ساختمانی است که مکررا در شهر قابل مشاهده است. در این خصوص نیز کمیسیون می تواند هر دو حکم بیان شده در قسمت قبل  یعنی تخریب بنا و یا طبق حکم جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه اخذ گردد. اما موارد قابل ذکر دیگری درباره این دو حکم وجود دارد که به تفصیل به شرح آن ها خواهیم پرداخت.

تخریب: در دو صورت کمیسیون ماده 100 شهرداری دستور به تخریب بنا می دهد: 1. رعایت نکردن اصول شهرسازی، اصول فنی و بهداشتی 2. در صورتی که مالک بنا محکوم  به پرداخت جریمه شود اما از پرداخت جریمه امتناع کند. به عنوان مثال عدم استحکام بنا و مطابق نبودن آن با اصول و قوانین ساخت و ساز منجر به رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری خواهد شد.

جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه: در مواقعی که لزومی به تخریب قسمت اضافی بنا نباشد کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به اخذ جریمه می دهد. البته برای این تصمیم مواردی تاثیر گذار است از جمله:

  • موقعیت مکانی بنا: 1.قرار داشتن بنا در کوچه بن بست یا باز 2.قرار داشتن بنا در خیابان فرعی یا اصلی
  • نوع استفاده از قسمت تراکم اضافه
  • مصالح مورد استفاده و…
  • نوع حوزه استفاده که به تفصیل در زیل شرح داده شده است:

1.مسکونی بودن ملک: در صورت رای به اخذ جریمه میزان جریمه برای هر متر مربع بنا اضافی، نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی بنا بیشتر باشد.

2.تجاری بودن ملک: در صورت تجاری بودن بنا و رای کمیسیون به جریمه میزان جریمه برای هر متر مربع اضافی ساخته شده نباید از حداکثر چهار برابر و از حداقل دو برابر کمتر از ارزش معاملاتی بنای تجاری بیشتر باشد.

3.نسبت به معابر شهر تجاوز شده باشد: در این قسمت از قانون منظور از تجاوز به معابر شهر، ساخت و یا بازسازی ملکی است که از سوی شهرداری موظف به عقب نشینی بوده و مالک از این کار امتناع کرده است که این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد.

اما تجاوز به معابر فعلی شهری یعنی زمینی که از قبل متعلق به شهرداری بوده و شخص بیش از مساحت زمین خود که در سند ثبت شده است اقدام به ساخت و ساز کرده است، در قوه قضاییه بررسی خواهد شد و جرمی کیفری تلقی می شود.

احکام کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافی

احکام کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافی

4.عدم ساخت پارکینگ یا قابل استفاده نبودن پارکینگ: در این خصوص باید توجه داشته باشید که در هرحالتی چه زمانی که از ابتدا پارکینگ احداث نشده باشد، چه در حالتی که احداث شده باشد اما قابلیت استفاده از آن به عنوان پارکینگ دیگر وجود نداشته باشد و قابل اصلاح باشد یا نباشد بنا به شرایطی می توان کمیسیون را از رای تخریب منصرف و رای به اخذ جریمه گرفت. به عنوان مثال کمیسیون می تواند بنا به موقعیت ملک از این کار منصرف گردد.

البته اگر عدم ساخت پارکینگ و یا تغیر کاربری آن موجب از بین رفتن اصول شهرسازی، اصول فنی و بهداشتی شده باشد قطعا شهرداری رای به تخریب خواهد داد. توصیه می کنیم از وکلای مجرب در این زمینه استفاده کنید تا مبادا سرمایه گذاری شما بر روی ملک از بین برود.

میزان جریمه در خصوص پارکینگ، برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ نباید از حداقل یک برابر و از حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی بنا بیشتر باشد. به این موضوع نیز توجه داشته باشید که با احتساب گردش مساحت هر پارکینگ ۲۵ متر مربع است.

5.تغیر کاربری ملک: عنوان این نوع اقدام کاملا مشخص است و نیاز به تشریح ندارد. کمیسیون بنا به مواردی که قبلا ذکر شد تصمیم گیری خواهد کرد. تنها نکته قابل ذکر این مطلب می باشد که تغیر کاربری از تجاری به غیر تجاری دارای پیگرد در کمیسیون نمی باشد.

روند اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰

بعد از ثبت گزارشات تخلف و دریافت لایحه دفاعیه از مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسون فرستاده می شود. جلسات کمیسیون مگر در مواقعی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد بدون حضور ذی نفع برگزار می شود.

بعد اعلام رای از سوی کمیسون،  طرفین پرونده یعنی شهرداری و مالک ملک ظرف ده روز می توانند نسبت به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن نیز غیر اعضای تصمیم گیرنده در حکم اول بوده اند. تصمیم و رای این اعضا قطعی خواهد بود.

اجرای مجازات کمیسیون ماده 100

اجرای مجازات چه اخذ جریمه و چه شهرداری بعد از قطعی شدن رای کمیسیون بر عهده مالک و شهرداری می باشد.

مرجع شکایت

اگر نسبت به تصمیم و حکم قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری اعتراض و شکایت دارید طبق بند ۲ ماده ۱0۰ دیوان عدالت اداری می توانید در دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع اقدام و اعتراض نمایید.

وکیل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

هر وکیلی در مباحثی از قوانین دارای تبحر و تجربه بسیاری می باشد که به روند پرونده کمک شایانی می کند. گروه وکلای مستر دادیار متشکل از وکلای حرفه ای کشور در زمینه های مختلف می باشد. همچنین تمامی پرونده با مشورت و به صورت کار گروهی پیش می روند تا مبادا ذره ای از حق موکلین ضایع گردد. همین امر باعث رضایت 98 درصدی موکلین این موسسه گردیده است.

وکیل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

با سپردن پرونده خود به وکیل کمیسیون ماده 100 قطعا درصد پیروزی در پرونده و همچنین درصد کاهش هزینه ها، افزایش پیدا خواهد کرد. بارها تجربه شده است که وکلا با شناختی که از قوانین و تجربیاتی که از پرونده های مختلف بدست آورده اند توانسته اند نظر کمسیون را از تخریب با جریمه  و کاهش میزان جریمه تغیر دهند. به همین دلیل است که بسیار توصیه می کنیم که سعی کنید از وکلای با تجربه در پرونده خود بهره ببرید. اعتماد شما و پیروزی شما در پرونده ها مایه ی افتخار ماست.

برچسب ها: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری , کمیسیون ماده 100 شهرداری ,

[ بازدید : 101 ]

[ جمعه 21 تير 1398 ] 15:18 ] [ مهدی سبزی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]